Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför höjer ni elnätsavgiften?

Från och med den 1 juli 2017 höjer vi elnätsavgiften för samtliga säkringsabonnemang. Detta för att möta framtida krav och behov som ställs på elnätet.

Bor du i lägenhet har 16 ampere och förbrukar 2 000 kWh/år höjs avgiften med 17 kronor per månad. Bor du i en villa utan elvärme, har 16 ampere och förbrukar 5 000 kWh/år höjs avgiften med 37 kronor. Bor du i en eluppvärmd villa, har 20 ampere och förbrukar 20 000 kWh/år höjs avgiften med 83 kronor. Exemplen gäller prisområde Syd.

Vill du veta hur just din avgift kommer att förändras? Se prislistorna och räkna ut din elnätskostnad 

Vi investerar cirka 10 miljarder kronor i elnätet fram till år 2020. Den totala investeringen i det svenska elnätet mellan 2006 till 2020 är cirka 40 miljarder kronor. Vårt mål är att stormsäkra elnät redan år 2022. Sedan 2005 har vi investerat mer pengar i elnätet än vad vi har gjort i vinst. Elnätets underhåll och modernisering kan inte eftersättas, det kommer straffa sig senare. Småskalig produktion från sol och vind är en viktig del av klimatomställningen och då måste elnätet anpassas för att kunna ta emot. Ny infrastruktur för möta kraven för t ex elbilar är också en stor del av den anpassning, som behöver göras.

Det är Energimarknadsinspektionen som bestämmer hur stora avgifter vi får ta ut från våra kunder. Detta regleras via ett intäktstak som vi har god marginal till.Från och med 1 januari 2018 kommer även avgifterna för våra effekt- och producentabonnemang att höjas.

Har ni ett effekt-och/eller producentabonnemang, kan ni läsa mer om detta samt räkna ut er nya avgift här
Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.