Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad får man för ersättning vid strömavbrott?När en av dina fastigheter på vårt elnät har drabbats av ett strömavbrott om minst 12 sammanhängande timmar, är du berättigad avbrottsersättning. Drabbas du av skador i samband med avbrottet som inte täcks av avbrottsersättningen kan du ha rätt till skadestånd, oavsett avbrottets längd. Avbrottsersättningen blir för det mesta utbetald automatiskt inom 2 månader, där efter bör du kontakta oss. Skadestånd måste man dock ansöka om.

Hur stor ersättningen blir kan du lättast se genom att gå in på följande länk.

Anser du att du fått fel avbrottsersättning, ska du i första hand vända dig till oss på E.ON Energidistribution. Skulle du inte bli nöjd efter det, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, vi följer deras beslut.

Avbrottsersättning blir utbetald inom sex månader från avbrottsmånadens slut. Den räknas sedan av på din elfaktura. Skulle utbetalningen dröja längre än dessa sex månader får du även ränta enligt räntelagen.

Andra relaterade frågor


Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.