Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är elnätsavgift?

Elnätsavgift är det som du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen fram till ditt hus eller lägenhet. Elnätsavgiften består av två delar: abonnemang och elöverföring. Avgiften för abonnemanget är fast och avgörs av hur stor huvudsäkring du har. Elöverföringsavgiften baseras på din förbrukning och debiteras per överförd kilowattimme.

Oavsett vilken leverantör du har valt att köpa din el av, betalar du alltid elnätsavgiften till det företag som äger elnätet på orten där du bor. Eftersom elnätsverksamheten bedrivs i monopol finns en tillsynsmyndighet som verkar för att garantera en god leveranskvalitet och att nätägarna tar ut skäliga avgifter. Denna myndighet är Energimarknadsinspekionen.

Räkna ut din elnätskostnad
Elnätsprislistor
Energimarknadsinspektionen (EI)

Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.