Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad påverkar elpriset?

Det finns många faktorer som direkt och indirekt påverkar elpriset, bland annat väder, världsmarknadspriser på olja och kol, politiska beslut, miljörestriktioner, utsläppsrätter, konjunkturutveckling och valutaförändringar.

Se vad som påverkar elpriserna just nu

Elmarknaden fungerar som vilken råvarumarknad som helst, där tillgång och efterfrågan är det som främst styr priset. Elen är dock speciell på så sätt att den inte kan lagras utan måste produceras i samma sekund som den används. Under vinterhalvåret när det är kallt och mörkt ute, är det därför viktigt att produktionen (tillgången) just då kan möta det stora behovet av el (efterfrågan). Gör den inte det måste vi använda oss av dyrare energikällor eller importera el utifrån – då blir elpriset högt.

Vattenkraft och kärnkraft utgör stommen i det svenska elsystemet. El kan som sagt inte lagras, men däremot kan vi spara vatten i våra magasin för framtida behov. Riklig nederbörd i form av regn och snö ger välfyllda vattenmagasin, något som skänker trygghet till hela elmarknaden och håller nere elpriset.

Kärnkraft påverkas inte av väder och vind och är på så sätt en stabil och tillförlitlig energikälla året om. Säkerheten måste dock givetvis alltid sättas i första rummet. En gång om året tas reaktorerna ur drift för underhåll, service och bränslebyte. Dessa så kallade revisioner genomförs normalt under sommarhalvåret när efterfrågan på el är låg, så att kraftverken ska kunna producera för fullt på vintern när behovet är som störst.

Så sätts ditt elpris
Energikällor

Du kan själv påverka hur mycket du betalar, dels genom att teckna ett bra avtal och dels genom att minska din elförbrukning.

Välj rätt elavtal
Energispartips

Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.