Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När utgår inte avbrottsersättningen?

Avbrottsersättning utgår inte om avbrottet beror på kundens försummelse, om överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför koncessionshavarens så kallade kontrollansvar eller om avbrottet beror på ett fel i stamnätet.

Avbrottsersättning utgår inte heller om kunden var frånkopplad då avbrottet påbörjades.

Avbrottsersättning utgår däremot om kunden varit delvis strömlös, så kallat fasfel. Gäller fasfel med avbrottsstart efter 2014-01-01.

Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.