Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte fått din avbrottsersättning automatiskt och inte heller gjort anspråk på den till oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Det utgår inte heller ersättning om avbrottet beror på egen försummelse, om överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade om elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet, om kunden var frånkopplad då avbrottet påbörjades, om avbrottet ligger utanför koncessionshavarens så kallade kontrollansvar, eller slutligen om avbrottet beror på ett fel i stamnätet.

Andra relaterade frågor

Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.