Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur stor är avbrottsersättningen?

Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor (2012-01-01 = 900 kr).

Hur stor din elnätskostnad blir per år beror på:

  • din årliga elförbrukning
  • var du bor (område Nord, Stockholm eller Syd)
  • vilken prismodell du har (Lägenhet, Småförbrukare eller Normal)
  • vilken huvudsäkring du har (till exempel 16 A eller 20 A)

Varar felet i mer än 24 timmar men högst 48 timmar erhåller du ytterligare 25 % (= totalt 37,5 %) av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 % av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor. För varje därefter påbörjad period om 24 timmar erhåller du ytterligare 25 % av din beräknade årliga nätkostnad dock lägst 2 % av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Se tabell avbrottsersättning

Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.