Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur stor är avbrottsersättningen?

Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor (2012-01-01 = 900 kr).

Hur stor din elnätskostnad blir per år beror på:

  • din årliga elförbrukning
  • var du bor (område Nord, Stockholm eller Syd)
  • vilken prismodell du har (Lägenhet, Småförbrukare eller Normal)
  • vilken huvudsäkring du har (till exempel 16 A eller 20 A)

Varar felet i mer än 24 timmar men högst 48 timmar erhåller du ytterligare 25 % (= totalt 37,5 %) av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 % av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor. För varje därefter påbörjad period om 24 timmar erhåller du ytterligare 25 % av din beräknade årliga nätkostnad dock lägst 2 % av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal kronor. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Som kund har du rätt till en leveranssäker eldistribution. Månadsvis följer vi därför upp om du under de senaste 12 månaderna drabbats av mer än 11 oplanerade avbrott, som varat mer än 3 minuter per gång. Om det har hänt kompenserar vi dig genom att inte ta ut någon fast avgift för den kommande månaden.

Se tabell avbrottsersättning

Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.