Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur påverkar användandet av biobränslen miljön?

Biobränsle är ett förnybart bränsle som i princip inte bidrar till växthuseffekten eftersom skogstillväxten tar upp de utsläpp av koldioxid som förbränning av biobränsle skapar. Detta förutsätter att återväxten tryggas, vilket sker här i Sverige.

Biobränsle är förnybart och kommer huvudsakligen från skogsrester efter röjning, gallring och slutavverkning. Även flis, spån och bark från sågverk och annan träindustri samt utsorterat träavfall från hushåll, husrivningar och byggarbetsplatser används.

När biomassa tas ut vid skogsavverkning minskas skogsmarkens innehåll av växtnäringsämnen. För att föra tillbaka näringsämnen har vi på E.ON sedan länge återfört den aska som bildas vid förbränning av biobränslen till skogsmarken. Biobränsle finns i närheten av våra fjärrvärmeanläggningar. Biobränsle uppfyller våra kunders efterfrågan på ett bra prismässigt och förnybart uppvärmningsalternativ. Ökad användning av biobränsle ser vi som en mycket viktig del i vår omställning till en långsiktigt hållbar energianvändning.

Lär dig mer om biobränslen

Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.