Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur bestäms avbrottsperioden?

För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det bland annat att överföringen av el har varit avbruten under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis tio timmar, fungerar i en timme och sedan åter avbryts i tio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet.

En avbrottsperiod anses vidare, för tiden efter en inledande period om 12 timmar, avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden fortsätter avbrottsperioden att löpa och räknas då som ett sammanhängande elavbrott.

Exempel 1: Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel 2: Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar. Därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna igen under ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

Ibland jämkas ersättningen
E.ON väljer att vid de tillfällen det är för farligt att arbeta i fält, jämka avbrottsersättningen i enlighet med lagen. Det är viktigt att påpeka att jämkningen sker bara de timmar då personalen inte kunnat arbeta ute av säkerhetsskäl.

Vårt sätt att jämka ser ut så här:
Exempel:
Mellan klockan 00 – 06 blåser det hårda vindar och många träd i skogen faller. Våra montörer rapporterar in om faran. E.ON stoppar då fältarbetet.

Har du varit strömlös mellan klockan 00 – 12.00, det vill säga i intervallet 12 – 24 timmar, är du berättigad till avbrottsersättning med 900 kronor. Dock jämkar vi 6 timmar för tiden då det var farligt att vistas i fält (450 kronor) och vi betalar ut 450 kronor. Skulle du ha varit strömlös längre, blir jämkningen fortfarande 450 kronor i detta exempel.

Har du varit strömlös från kl 04 i detta exempel till kl 16, jämkas avbrottsersättningen med två timmar, eller 150 kronor. Skulle du ha varit strömlös längre, blir jämkningen fortfarande 150 kronor i detta exempel.

Webmaster Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.